::Priser

Priser er altid svære at fastsætte, specielt når vores time pris spænder fra 450,-/t til 850,-/t. Derfor prissætter vi ikke vores arbejde, men giver fast tilbud hvis dette ønskes, vi har dog nogle enkelte fastpris takster på IT support kontrakter.

Disse kontrakter er skabt for virksomheder uden egen IT afdeling, men som har behov for en fast tilknyttet IT teknikker som kan yde den support der er behov for i dagligdagen, samt vedligeholdelse af de drift kritiske systemer.